14/07/21  ━━   3 min read

Το περπάτημα αποτελεί για τους περισσότερους ανθρώπους τη συνηθέστερη και πιο πρακτική μορφή φυσικής δραστηριότητας, ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής τους κατάστασης. Η μέτρηση δε, του ημερήσιου αριθμού βημάτων είναι μια απλή και εύκολα πραγματοποιήσιμη διαδικασία ειδικά στις μέρες μας, χάρη στην πληθώρα των επιλογών που παρέχονται μέσα από εφαρμογές κινητών, δραστηριογράφους (βραχιολάκια) χειρός, smartwatches και άλλα. Ο “στόχος” ο οποίος έχει καθιερωθεί ευρέως ως ο ιδανικός για την επίτευξη σημαντικών θετικών μεταβολών για την υγεία είναι αυτός των 10.000 βημάτων την ημέρα. Ωστόσο, όπως είναι εύκολα αντιληπτό, για τα περισσότερα άτομα της 3ης ηλικίας – και όχι μόνο – η πραγματοποίηση και επίτευξη αυτού του αριθμού φαντάζει και είναι εξαιρετικά δύσκολη, και συχνά καταλήγει να είναι αποτρεπτική.

Το αρχικό ερώτηµα όµως που πρέπει να απαντηθεί είναι από πού προέκυψε αυτό το νούµερο των βηµάτων ανά ηµέρα. Η πραγµατικότητα είναι ότι δεν έχει προέρθει από ισχυρά επιστηµονικά δεδοµένα, αλλά φαίνεται να επικράτησε σε έναν βαθµό βάσει του ονόµατος ενός διάσηµου ιαπωνικού βηµατοµετρητή (Manpo-kei), που σηµαίνει 10.000 βήµατα!Για τους περισσότερους ανθρώπους, ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής τους κατάστασης, το περπάτηµα είναι η συνηθέστερη και πιο πρακτική µορφή φυσικής δραστηριότητας. Η µέτρηση, δε, του ηµερήσιου αριθµού βηµάτων είναι µια απλή και εύκολα πραγµατοποιήσιµη διαδικασία ειδικά στις µέρες µας, χάρη στην πληθώρα των επιλογών που παρέχονται µέσα από εφαρµογές κινητών, δραστηριογράφους (βραχιολάκια) χειρός, smartwatches και άλλα. Ο «στόχος» ο οποίος έχει καθιερωθεί ευρέως ως ο ιδανικός για την επίτευξη σηµαντικών θετικών µεταβολών για την υγεία είναι αυτός των 10.000 βηµάτων την ηµέρα. Ωστόσο, όπως είναι εύκολα αντιληπτό, για τα περισσότερα άτοµα της 3ης ηλικίας -και όχι µόνο- η πραγµατοποίηση αυτού του αριθµού φαντάζει κι είναι εξαιρετικά δύσκολη και συχνά καταλήγει να είναι αποτρεπτική.

Πρόσφατη, λοιπόν, µελέτη παρατήρησης, θέλοντας να επανεξετάσει αυτή τη δοσο-εξαρτώµενη σχέση µεταξύ ηµερήσιων βηµάτων και καλής υγείας, µελέτησε 16.741 γυναίκες µε µέσο όρο ηλικίας τα 72 έτη, οι οποίες φορούσαν επιταχυνσιόµετρα κατά τη διάρκεια του περπατήµατός τους για µία εβδοµάδα. Οι ερευνητές, εν συνεχεία, συνέλεξαν δεδοµένα από τις συσκευές σχετικά µε τον αριθµό των βηµάτων και την ένταση αυτών και τελικώς παρακολούθησαν πόσες από αυτές τις γυναίκες ανά γκρουπ απεβίωσαν µέσα στα επόµενα τέσσερα χρόνια.

Τα βασικά αποτελέσµατα που προέκυψαν έδειξαν τα εξής:

Οι γυναίκες πραγµατοποίησαν κατά µέσο όρο 5.499 βήµατα την ηµέρα.

 Κατά τη διάρκεια της τετραετούς παρακολούθησης, 504 γυναίκες απεβίωσαν.

Οι γυναίκες οι οποίες πραγµατοποιούσαν περί τα 4.400 βήµατα ηµερησίως εµφάνισαν χαµηλότερους ρυθµούς θνησιµότητας σε σχέση µε το γκρουπ των γυναικών το οποίο έκανε 2.700 βήµατα ή και λιγότερα την ηµέρα.

Με περισσότερα βήµατα την ηµέρα, οι ρυθµοί θνησιµότητας συνέχιζαν προοδευτικά να µειώνονται, µέχρι να φτάσουν σε ένα πλατό στα 7.500 βήµατα ηµερησίως.

Υψηλότερης ή χαµηλότερης έντασης περπάτηµα δεν φάνηκε να επηρεάζει σηµαντικά τα αποτελέσµατα, στην περίπτωση κατά την οποία το προαναφερθέν εύρος βηµάτων ηµερησίως ήταν εφικτό.

Σύµφωνα, λοιπόν, µε τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης, τα 4.400 µε 7.500 βήµατα ηµερησίως φαίνεται να είναι το ιδανικό εύρος για οφέλη στην υγεία, βάσει του ρυθµού θνησιµότητας. Βέβαια, το συγκεκριµένο αποτέλεσµα δεν αναιρεί τυχόν επιπρόσθετα οφέλη, που πιθανώς να προκύπτουν σε άλλους δείκτες υγείας -που δεν µελετήθηκαν στη συγκεκριµένη µελέτη- µε τον µεγαλύτερο αριθµό βηµάτων, ενώ το βασικό µήνυµα -σύµφωνα µε τους ερευνητές και το οποίο απευθύνεται προς όλους- είναι ότι «κάθε βήµα µετράει».

Πηγή

  • Lee, et al. Association of Step Volume and Intensity With All-Cause Mortality in Older Women. JAMA Internal Medicine 2019.

Γιάννης Αρναούτης MSc, PhD
Εργοφυσιολόγος
Διδάκτωρ Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής,
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

14/07/21  ━━   3 min read

Το περπάτημα αποτελεί για τους περισσότερους ανθρώπους τη συνηθέστερη και πιο πρακτική μορφή φυσικής δραστηριότητας, ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής τους κατάστασης. Η μέτρηση δε, του ημερήσιου αριθμού βημάτων είναι μια απλή και εύκολα πραγματοποιήσιμη διαδικασία ειδικά στις μέρες μας, χάρη στην πληθώρα των επιλογών που παρέχονται μέσα από εφαρμογές κινητών, δραστηριογράφους (βραχιολάκια) χειρός, smartwatches και άλλα. Ο “στόχος” ο οποίος έχει καθιερωθεί ευρέως ως ο ιδανικός για την επίτευξη σημαντικών θετικών μεταβολών για την υγεία είναι αυτός των 10.000 βημάτων την ημέρα. Ωστόσο, όπως είναι εύκολα αντιληπτό, για τα περισσότερα άτομα της 3ης ηλικίας – και όχι μόνο – η πραγματοποίηση και επίτευξη αυτού του αριθμού φαντάζει και είναι εξαιρετικά δύσκολη, και συχνά καταλήγει να είναι αποτρεπτική.

Το αρχικό ερώτηµα όµως που πρέπει να απαντηθεί είναι από πού προέκυψε αυτό το νούµερο των βηµάτων ανά ηµέρα. Η πραγµατικότητα είναι ότι δεν έχει προέρθει από ισχυρά επιστηµονικά δεδοµένα, αλλά φαίνεται να επικράτησε σε έναν βαθµό βάσει του ονόµατος ενός διάσηµου ιαπωνικού βηµατοµετρητή (Manpo-kei), που σηµαίνει 10.000 βήµατα!Για τους περισσότερους ανθρώπους, ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής τους κατάστασης, το περπάτηµα είναι η συνηθέστερη και πιο πρακτική µορφή φυσικής δραστηριότητας. Η µέτρηση, δε, του ηµερήσιου αριθµού βηµάτων είναι µια απλή και εύκολα πραγµατοποιήσιµη διαδικασία ειδικά στις µέρες µας, χάρη στην πληθώρα των επιλογών που παρέχονται µέσα από εφαρµογές κινητών, δραστηριογράφους (βραχιολάκια) χειρός, smartwatches και άλλα. Ο «στόχος» ο οποίος έχει καθιερωθεί ευρέως ως ο ιδανικός για την επίτευξη σηµαντικών θετικών µεταβολών για την υγεία είναι αυτός των 10.000 βηµάτων την ηµέρα. Ωστόσο, όπως είναι εύκολα αντιληπτό, για τα περισσότερα άτοµα της 3ης ηλικίας -και όχι µόνο- η πραγµατοποίηση αυτού του αριθµού φαντάζει κι είναι εξαιρετικά δύσκολη και συχνά καταλήγει να είναι αποτρεπτική.

Πρόσφατη, λοιπόν, µελέτη παρατήρησης, θέλοντας να επανεξετάσει αυτή τη δοσο-εξαρτώµενη σχέση µεταξύ ηµερήσιων βηµάτων και καλής υγείας, µελέτησε 16.741 γυναίκες µε µέσο όρο ηλικίας τα 72 έτη, οι οποίες φορούσαν επιταχυνσιόµετρα κατά τη διάρκεια του περπατήµατός τους για µία εβδοµάδα. Οι ερευνητές, εν συνεχεία, συνέλεξαν δεδοµένα από τις συσκευές σχετικά µε τον αριθµό των βηµάτων και την ένταση αυτών και τελικώς παρακολούθησαν πόσες από αυτές τις γυναίκες ανά γκρουπ απεβίωσαν µέσα στα επόµενα τέσσερα χρόνια.

Τα βασικά αποτελέσµατα που προέκυψαν έδειξαν τα εξής:

Οι γυναίκες πραγµατοποίησαν κατά µέσο όρο 5.499 βήµατα την ηµέρα.

 Κατά τη διάρκεια της τετραετούς παρακολούθησης, 504 γυναίκες απεβίωσαν.

Οι γυναίκες οι οποίες πραγµατοποιούσαν περί τα 4.400 βήµατα ηµερησίως εµφάνισαν χαµηλότερους ρυθµούς θνησιµότητας σε σχέση µε το γκρουπ των γυναικών το οποίο έκανε 2.700 βήµατα ή και λιγότερα την ηµέρα.

Με περισσότερα βήµατα την ηµέρα, οι ρυθµοί θνησιµότητας συνέχιζαν προοδευτικά να µειώνονται, µέχρι να φτάσουν σε ένα πλατό στα 7.500 βήµατα ηµερησίως.

Υψηλότερης ή χαµηλότερης έντασης περπάτηµα δεν φάνηκε να επηρεάζει σηµαντικά τα αποτελέσµατα, στην περίπτωση κατά την οποία το προαναφερθέν εύρος βηµάτων ηµερησίως ήταν εφικτό.

Σύµφωνα, λοιπόν, µε τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης, τα 4.400 µε 7.500 βήµατα ηµερησίως φαίνεται να είναι το ιδανικό εύρος για οφέλη στην υγεία, βάσει του ρυθµού θνησιµότητας. Βέβαια, το συγκεκριµένο αποτέλεσµα δεν αναιρεί τυχόν επιπρόσθετα οφέλη, που πιθανώς να προκύπτουν σε άλλους δείκτες υγείας -που δεν µελετήθηκαν στη συγκεκριµένη µελέτη- µε τον µεγαλύτερο αριθµό βηµάτων, ενώ το βασικό µήνυµα -σύµφωνα µε τους ερευνητές και το οποίο απευθύνεται προς όλους- είναι ότι «κάθε βήµα µετράει».

 

Πηγή

  • Lee, et al. Association of Step Volume and Intensity With All-Cause Mortality in Older Women. JAMA Internal Medicine 2019.

Γιάννης Αρναούτης MSc, PhD
Εργοφυσιολόγος
Διδάκτωρ Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής,
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο