Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο www.bioiatrikiplus.gr (εφεξής «ιστότοπος») που περιλαμβάνει πληροφορίες για τις εταιρείες «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΖΩΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εκάστη εξ αυτών εφέξης καλούμενη ως «Εταιρεία» και από κοινού καλούμενες ως «Εταιρείες») μέλη του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, με σκοπό την ανάδειξη των δραστηριοτήτων τους στο καταναλωτικό κοινό που αφορούν ειδικότερα την παροχή υπηρεσιών εργομετρικών μετρήσεων, φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, εργοφυσιολογίας, προσωπικής υγιεινής, αισθητικής και κλινικής δερματολογίας κ.α., καθώς και την άμεση εξυπηρέτηση των χρηστών μέσω του ιστοτόπου. Για δική σας και δική μας προστασία, οι Εταιρείες προσφέρουν τις αναφερόμενες σε αυτόν τον ιστότοπο υπηρεσίες, το σύνολο των οποίων υπόκεινται σε αυτούς τους Όρους Χρήσης. Η χρήση της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο, συνεπάγεται  την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, οι οποίοι δύνανται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για αυτό προτείνουμε να επισκέπτεστε συχνά αυτή την ιστοσελίδα.

Πνευματική-Βιομηχανική Ιδιοκτησία
Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου (www.bioiatrikiplus.gr) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας των  Εταιρειών, Υπεύθυνη για το σχεδιασμό, τη δομή και τη δημιουργία του ιστοτόπου είναι η CITRINE INFORMATION & COMMUNICATIONS TECHNOLOGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το περιεχόμενο του οποίου διαχειρίζονται  οι  Εταιρείες.

Όλο τα στοιχεία όπως πληροφορίες, εικόνες, κείμενα, γραφικά, σχεδιαγράμματα, σήματα, διακριτικοί τίτλοι κλπ., που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο υπόκεινται στη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από την ελληνική ενωσιακή νομοθεσία  περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Η εμφάνιση και η έκθεση τους στον παρόντα ιστότοπο, δε συνεπάγεται σε καμία περίπτωση τη μεταβίβαση, την εκχώρηση άδειας ή την χορήγηση του δικαιώματος για τη χρήση τους.

Απαγόρευση Αναδημοσίευσης

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση, συνεπώς απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αποθήκευση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, μετάδοση, μεταφορά του περιεχομένου του ιστοτόπου για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς προηγούμενη ρητή συναίνεση των δικαιούχων, ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΖΩΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Αποποίηση Ευθύνης

Οι Εταιρείες λαμβάνουν τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε η ιστοσελίδα μας να αποτελεί ένα ασφαλές περιβάλλον περιήγησης για εσάς, παρέχοντάς σας έγκυρη, αξιόπιστη και επίκαιρη πληροφόρηση. Ωστόσο, οι Εταιρείες δεν εγγυώνται και συνεπώς δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) που μπορεί να επέλθει σε οποιονδήποτε από τη χρήση του ιστοτόπου κατά παράβαση των παρόντων Όρων, καθώς και για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές που σχετίζονται με τον ιστότοπο.

Υποχρεώσεις Χρηστών

Οι χρήστες και επισκέπτες του παρόντος ιστοτόπου έχουν την υποχρέωση σεβασμού όλων των κανόνων του Ελληνικού και Διεθνούς δικαίου όπως και των χρηστών ηθών. Οι χρήστες δύνανται να χρησιμοποιούν τον παρόν δικτυακό τόπο μόνο σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις, σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη εξουσιοδοτημένη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει την Εταιρεία για οιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει.

Ιστοσελίδες Τρίτων

Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να παρέχει σε ορισμένα σημεία συνδέσμους (links) ή υπερσυνδέσμους (hyperlinks) που παραπέμπουν σε ιστοτόπους τρίτων τους οποίους δεν ελέγχουν οι Εταιρείες. Η περιήγηση σας σε αυτούς γίνεται αποκλειστικά και μόνο με δική σας ευθύνη. Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση τέτοιων συνδέσμων ή υπερσυνδέσμων προς άλλους ιστοτόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται σε αυτούς. Σε κάθε περίπτωση, διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρούμε ανά πάσα στιγμή, τους σχετικούς συνδέσμους από την ιστοσελίδα μας.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας γίνεται σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για την προστασίας προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, το Ν. 4624/2019, όπως ισχύει καθώς και με τις Αποφάσεις και τις Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από τις Εταιρείες,  μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, η  οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας.

Πολιτική Cookies

Ο παρόν ιστότοπος  μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την στο πλαίσιο παροχής ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του ιστοτόπου. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε αρχείου από τον υπολογιστή του. Για περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση cookies από τον ιστότοπο των Εταιρειών, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας.

Εφαρμοστέο Δίκαιο-Επίλυση Διαφορών 

Η παρούσα σύμβαση χρήσης (δηλ. οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους) διέπεται από τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του ενωσιακού δικαίου και τις σχετικές διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της παρούσας σύμβασης είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Τροποποίηση/Επικαιροποίηση όρων Χρήσης

Οι Εταιρείες δύναται να τροποποιούν τους παρόντες Όρους Χρήσης κατά καιρούς για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές, για λόγους βελτιστοποίησης των λειτουργιών και υπηρεσιών της Εφαρμογής. Τυχόν επικαιροποιήσεις, τροποποιήσεις θα αναρτώνται στον παρόντα ιστότοπο με ένδειξη ημερομηνίας, ώστε να καθίσταται γνωστό ποια είναι η επικαιροποιημένη έκδοση. 

Πρώτη Έκδοση 28/06/21

Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο www.bioiatrikiplus.gr (εφεξής «ιστότοπος») που περιλαμβάνει πληροφορίες για τις εταιρείες «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΖΩΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εκάστη εξ αυτών εφέξης καλούμενη ως «Εταιρεία» και από κοινού καλούμενες ως «Εταιρείες») μέλη του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, με σκοπό την ανάδειξη των δραστηριοτήτων τους στο καταναλωτικό κοινό που αφορούν ειδικότερα την παροχή υπηρεσιών εργομετρικών μετρήσεων, φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, εργοφυσιολογίας, προσωπικής υγιεινής, αισθητικής και κλινικής δερματολογίας κ.α., καθώς και την άμεση εξυπηρέτηση των χρηστών μέσω του ιστοτόπου. Για δική σας και δική μας προστασία, οι Εταιρείες προσφέρουν τις αναφερόμενες σε αυτόν τον ιστότοπο υπηρεσίες, το σύνολο των οποίων υπόκεινται σε αυτούς τους Όρους Χρήσης. Η χρήση της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο, συνεπάγεται  την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, οι οποίοι δύνανται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για αυτό προτείνουμε να επισκέπτεστε συχνά αυτή την ιστοσελίδα.

Πνευματική-Βιομηχανική Ιδιοκτησία
Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου (www.bioiatrikiplus.gr) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας των  Εταιρειών, Υπεύθυνη για το σχεδιασμό, τη δομή και τη δημιουργία του ιστοτόπου είναι η CITRINE INFORMATION & COMMUNICATIONS TECHNOLOGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το περιεχόμενο του οποίου διαχειρίζονται  οι  Εταιρείες.

Όλο τα στοιχεία όπως πληροφορίες, εικόνες, κείμενα, γραφικά, σχεδιαγράμματα, σήματα, διακριτικοί τίτλοι κλπ., που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο υπόκεινται στη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από την ελληνική ενωσιακή νομοθεσία  περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Η εμφάνιση και η έκθεση τους στον παρόντα ιστότοπο, δε συνεπάγεται σε καμία περίπτωση τη μεταβίβαση, την εκχώρηση άδειας ή την χορήγηση του δικαιώματος για τη χρήση τους.

Απαγόρευση Αναδημοσίευσης

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση, συνεπώς απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αποθήκευση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, μετάδοση, μεταφορά του περιεχομένου του ιστοτόπου για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς προηγούμενη ρητή συναίνεση των δικαιούχων, ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΖΩΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Αποποίηση Ευθύνης

Οι Εταιρείες λαμβάνουν τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε η ιστοσελίδα μας να αποτελεί ένα ασφαλές περιβάλλον περιήγησης για εσάς, παρέχοντάς σας έγκυρη, αξιόπιστη και επίκαιρη πληροφόρηση. Ωστόσο, οι Εταιρείες δεν εγγυώνται και συνεπώς δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) που μπορεί να επέλθει σε οποιονδήποτε από τη χρήση του ιστοτόπου κατά παράβαση των παρόντων Όρων, καθώς και για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές που σχετίζονται με τον ιστότοπο.

Υποχρεώσεις Χρηστών

Οι χρήστες και επισκέπτες του παρόντος ιστοτόπου έχουν την υποχρέωση σεβασμού όλων των κανόνων του Ελληνικού και Διεθνούς δικαίου όπως και των χρηστών ηθών. Οι χρήστες δύνανται να χρησιμοποιούν τον παρόν δικτυακό τόπο μόνο σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις, σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη εξουσιοδοτημένη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει την Εταιρεία για οιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει.

Ιστοσελίδες Τρίτων

Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να παρέχει σε ορισμένα σημεία συνδέσμους (links) ή υπερσυνδέσμους (hyperlinks) που παραπέμπουν σε ιστοτόπους τρίτων τους οποίους δεν ελέγχουν οι Εταιρείες. Η περιήγηση σας σε αυτούς γίνεται αποκλειστικά και μόνο με δική σας ευθύνη. Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση τέτοιων συνδέσμων ή υπερσυνδέσμων προς άλλους ιστοτόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται σε αυτούς. Σε κάθε περίπτωση, διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρούμε ανά πάσα στιγμή, τους σχετικούς συνδέσμους από την ιστοσελίδα μας.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας γίνεται σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για την προστασίας προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, το Ν. 4624/2019, όπως ισχύει καθώς και με τις Αποφάσεις και τις Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από τις Εταιρείες,  μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, η  οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας.

Πολιτική Cookies

Ο παρόν ιστότοπος  μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την στο πλαίσιο παροχής ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του ιστοτόπου. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε αρχείου από τον υπολογιστή του. Για περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση cookies από τον ιστότοπο των Εταιρειών, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας.

Εφαρμοστέο Δίκαιο-Επίλυση Διαφορών 

Η παρούσα σύμβαση χρήσης (δηλ. οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους) διέπεται από τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του ενωσιακού δικαίου και τις σχετικές διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της παρούσας σύμβασης είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Τροποποίηση/Επικαιροποίηση όρων Χρήσης

Οι Εταιρείες δύναται να τροποποιούν τους παρόντες Όρους Χρήσης κατά καιρούς για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές, για λόγους βελτιστοποίησης των λειτουργιών και υπηρεσιών της Εφαρμογής. Τυχόν επικαιροποιήσεις, τροποποιήσεις θα αναρτώνται στον παρόντα ιστότοπο με ένδειξη ημερομηνίας, ώστε να καθίσταται γνωστό ποια είναι η επικαιροποιημένη έκδοση. 

Πρώτη Έκδοση 28/06/21