Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ συνεργάζεται με πληθώρα εμπορικών και ασφαλιστικών εταιρειών, αθλητικών ομίλων και σωματείων, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες Πρόληψης, Διάγνωσης και Ευεξίας για τους εργαζόμενους και τα μέλη αυτών.

Τα οφέλη μιας τέτοιας συνεργασίας περιλαμβάνουν την εξειδικευμένη προσέγγιση στις διαφορετικές ανάγκες των πελατών, με ευέλικτες οικονομικές συμφωνίες.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας: 

Μαρία Διονυσάτου

 2106966323

 6947157770

  mdionysatou@bioiatriki.gr

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ συνεργάζεται με πληθώρα εμπορικών και ασφαλιστικών εταιρειών, αθλητικών ομίλων και σωματείων, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες Πρόληψης, Διάγνωσης και Ευεξίας για τους εργαζόμενους και τα μέλη αυτών.

Τα οφέλη μιας τέτοιας συνεργασίας περιλαμβάνουν την εξειδικευμένη προσέγγιση στις διαφορετικές ανάγκες των πελατών, με ευέλικτες οικονομικές συμφωνίες.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας: 

Μαρία Διονυσάτου

 2106966323

 6947157770

  mdionysatou@bioiatriki.gr