Δράσεις:

 • Καταγραφή του ιατρικού και φαρμακευτικού ιστορικού.
 • Αξιολόγηση διατροφικού ιστορικού και ιστορικού σωματικού βάρους.
 • Ανθρωπομετρικές μετρήσεις: ύψος, βάρος, ανάλυση σύστασης σώματος, περίμετρος μέσης, περιφέρεια γοφών.
 • Ανάλυση σύστασης σώματος (λιπομέτρηση με ΤΑΝΙΤΑ ή δερματοπτυχές ή FIT3D). 
 • Εύρεση προσωπικών στόχων, αντιλήψεων και συνηθειών του τρόπου ζωής.
 • Στοχοθεσία.
 • Εξατομικευμένο διαιτολόγιο.
 • Εξατομικευμένο πλάνο για χορήγηση συμπληρωμάτων (αθλητές, σοβαρές διατροφικές ελλείψεις).
 • Διατροφική εκπαίδευση και συμβουλευτική.
 • Συμβουλευτική και τεχνικές διαχείρισης της διατροφικής προσπάθειας και της πάθησης.
 • Να μην έχετε καταναλώσει τροφή 3-4 ώρες πριν την μέτρηση σύστασης σώματος.
 • Να μην έχετε πιει νερό ή άλλα υγρά (π.χ. καφέ, τσάι, αναψυκτικά κλπ) 3-4 ώρες πριν την μέτρηση.
 • Να μην έχετε κάνει έντονη άσκηση την ίδια ημέρα.
 • Απαγορεύεται η ασιτία τις προηγούμενες μέρες.
 • Η έμμηνος ρύση επηρεάζει τα αποτελέσματα της μέτρησης.
 • Για μεγαλύτερη αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, η μέτρηση θα πρέπει να επαναλαμβάνεται την ίδια ώρα της ημέρας.

45-60 λεπτά.

Οι επόμενες συνεδρίες πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα, δεκαήμερο ή δεκαπενθήμερο, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας, και περιλαμβάνουν:

 1. Ζύγισμα κάθε φορά και ανάλυση σύστασης σώματος σε μηνιαία βάση.
 2. Αξιολόγηση στόχων.
 3. Συζήτηση δυσκολιών ή προβλημάτων κατά την εφαρμογή του προγράμματος και ανεύρεση λύσεων.
 4. Αναπροσαρμογή στόχων και δημιουργία νέου, ανανεωμένου διατροφικού προγράμματος.
Τι περιλαμβάνει η 1η συνεδρία στο γραφείο

Δράσεις:

 • Καταγραφή του ιατρικού και φαρμακευτικού ιστορικού.
 • Αξιολόγηση διατροφικού ιστορικού και ιστορικού σωματικού βάρους.
 • Ανθρωπομετρικές μετρήσεις: ύψος, βάρος, ανάλυση σύστασης σώματος, περίμετρος μέσης, περιφέρεια γοφών.
 • Ανάλυση σύστασης σώματος (λιπομέτρηση με ΤΑΝΙΤΑ ή δερματοπτυχές ή FIT3D). 
 • Εύρεση προσωπικών στόχων, αντιλήψεων και συνηθειών του τρόπου ζωής.
 • Στοχοθεσία.
 • Εξατομικευμένο διαιτολόγιο.
 • Εξατομικευμένο πλάνο για χορήγηση συμπληρωμάτων (αθλητές, σοβαρές διατροφικές ελλείψεις).
 • Διατροφική εκπαίδευση και συμβουλευτική.
 • Συμβουλευτική και τεχνικές διαχείρισης της διατροφικής προσπάθειας και της πάθησης.
Προετοιμασία λιπομέτρησης πριν την 1η συνεδρία
 • Να μην έχετε καταναλώσει τροφή 3-4 ώρες πριν την μέτρηση σύστασης σώματος.
 • Να μην έχετε πιει νερό ή άλλα υγρά (π.χ. καφέ, τσάι, αναψυκτικά κλπ) 3-4 ώρες πριν την μέτρηση.
 • Να μην έχετε κάνει έντονη άσκηση την ίδια ημέρα.
 • Απαγορεύεται η ασιτία τις προηγούμενες μέρες.
 • Η έμμηνος ρύση επηρεάζει τα αποτελέσματα της μέτρησης.
 • Για μεγαλύτερη αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, η μέτρηση θα πρέπει να επαναλαμβάνεται την ίδια ώρα της ημέρας.
Διάρκεια:

45-60 λεπτά.

Επόμενες συναντήσεις στο γραφείο:

Οι επόμενες συνεδρίες πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα, δεκαήμερο ή δεκαπενθήμερο, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας, και περιλαμβάνουν:

 1. Ζύγισμα κάθε φορά και ανάλυση σύστασης σώματος σε μηνιαία βάση.
 2. Αξιολόγηση στόχων.
 3. Συζήτηση δυσκολιών ή προβλημάτων κατά την εφαρμογή του προγράμματος και ανεύρεση λύσεων.
 4. Αναπροσαρμογή στόχων και δημιουργία νέου, ανανεωμένου διατροφικού προγράμματος.