Περισσότερες εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχονται για αθλητές & αθλούμενους

 

Τι περιλαμβάνει ένας πλήρης εργομετρικός έλεγχος;

• Εξειδικευμένο πακέτο αιματολογικών αθλητή
• Εξατομικευμένη διατροφική συμβουλευτική συνεδρία

Ανάλυση σύστασης σώματος
Διατροφικό πλάνο βάσει εξατομικευμένων αναγκών και αθλήματος
Συμβουλές χρήσης αθλητικών συμπληρωμάτων

• Εργομετρικός έλεγχος

Ανάλογα με το άθλημα και τις απαιτήσεις:

Μέτρηση αερόβιας και αναερόβιας ικανότητας
Καθορισμός προπονητικών ζωνών
Υπολογισμός αερόβιου κατωφλιού
Ισοκινητική δυναμομέτρηση
Μέτρηση ευλυγισίας
Μέτρηση εκρηκτικότητας 
Μέτρηση αντανακλαστικών

• Πελματογράφημα

Περισσότερες εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχονται για αθλητές & αθλούμενους

Τι περιλαμβάνει ένας πλήρης εργομετρικός έλεγχος;

• Εξειδικευμένο πακέτο αιματολογικών αθλητή
• Εξατομικευμένη διατροφική συμβουλευτική συνεδρία

Ανάλυση σύστασης σώματος
Διατροφικό πλάνο βάσει εξατομικευμένων αναγκών και αθλήματος
Συμβουλές χρήσης αθλητικών συμπληρωμάτων

• Εργομετρικός έλεγχος

Ανάλογα με το άθλημα και τις απαιτήσεις:

Μέτρηση αερόβιας και αναερόβιας ικανότητας
Καθορισμός προπονητικών ζωνών
Υπολογισμός αερόβιου κατωφλιού
Ισοκινητική δυναμομέτρηση
Μέτρηση ευλυγισίας
Μέτρηση εκρηκτικότητας 
Μέτρηση αντανακλαστικών

• Πελματογράφημα