Το σώμα μας καταναλώνει καθημερινά ένα μεγάλο ποσό ενέργειας – δηλαδή θερμίδες – ακόμα και σε στιγμές ξεκούρασης. Αυτό το ποσό ενέργειας που καταναλώνει το σώμα είναι γνωστό ως Βασικός Μεταβολικός Ρυθμός (BMR).

Βασικός Μεταβολικός Ρυθμός BMR

Τι είναι ο βασικός μεταβολικός ρυθμός ή BMR;

Συγκεκριμένα, ο Βασικός Μεταβολικός Ρυθμός (Basal Metabolic Rate, BMR) αντιστοιχεί στην ελάχιστη ποσότητα θερμίδων που καταναλώνει το σώμα μας καθημερινά ώστε να μπορεί να διατηρήσει με επιτυχία τις ζωτικές του λειτουργίες, όπως η αναπνοή, η λειτουργία των κυττάρων, η σύνθεση και έκκριση ορμονών και άλλων ουσιών, η διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος, η εγκεφαλική λειτουργία και η λειτουργία της καρδιάς.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο όρος Βασικός Μεταβολικός Ρυθμός (BMR) χρησιμοποιείται και όταν αναφερόμαστε στον Μεταβολικό Ρυθμό Ηρεμίας (Resting Metabolic Rate, RMR) ο οποίος δύναται να μετρηθεί στο εργαστήριο και αντιστοιχεί στον ελάχιστο αριθμό θερμίδων που απαιτούνται για την υποστήριξη των βασικών μας λειτουργιών σε ηρεμία.

Υπολογισμός BMR – Τιμές

Η πιο απλή αλλά λιγότερο ακριβής μέθοδος με την οποία είναι δυνατή η εκτίμηση του Βασικού Μεταβολικού Ρυθμού από το σπίτι, είναι η χρήση ειδικών εξισώσεων οι οποίες λαμβάνουν υπόψη παραμέτρους όπως το φύλο, η ηλικία, το βάρος και το ύψος. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της εκτιμησης που αποδίδουν οι εξισώσεις αυτές έχουν μεγάλη απόκλιση σε ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες, είτε υπερεκτιμώντας είτε υποεκτιμώντας τις ενεργειακές ανάγκες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων πληθυσμιακών ομάδων είναι οι αθλητές και αθλούμενοι, τα άτομα με παθήσεις του θυρεοειδή κ.α. 

Με άλλα λόγια, οι ενεργειακές ανάγκες κάθε ατόμου δεν είναι σαν του μέσου ατόμου. Επομένως, σε κάθε άτομο που θέλει να γνωρίζει με ακρίβεια τις ενεργειακές του δαπάνες προτείνεται η εργαστηριακή τους εκτίμηση με τη μέτρηση του Βασικού Μεταβολισμού Ηρεμίας. Μάλιστα η πληροφορία αυτή αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία μπορεί σε δεύτερο χρόνο να δομηθεί αποτελεσματικά ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής

Από τι εξαρτάται ο βασικός μεταβολικός ρυθμός BMR;

Ο βασικός μεταβολικός ρυθμός εξαρτάται από ποικιλία παραγόντων, όπως:

 • Σύσταση σώματος (λιπώδης μάζα, μυϊκή μάζα)
 • Ηλικία
 • Φύλο
 • Γονίδια
 • Όρισμένες παθολογικές καταστάσεις
 • Περιβάλλον
 • Κάπνισμα

Διαδικασία για τη Μέτρηση Βασικού Μεταβολικού Ρυθμού BMR

Η Μέτρηση του Βασικού Μεταβολικού Ρυθμού είναι μία απλή και σύντομη διαδικασία κατά την οποία ο εξεταζόμενος κάθεται αναπαυτικά σε μία πολυθρόνα, φοράει μία ειδική μάσκα σιλικόνης για 20 με 25 λεπτά και αναπνέει φυσιολογικά. Κατά τη διάρκεια της ανάπαυσης, μέσω της μάσκας ένας σύγχρονος αναλυτής αερίων λαμβάνει συνεχή δεδομένα ανά δευτερόλεπτο για τον όγκο του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα που εισπνέεται και εκπνέεται, δίνοντας την δυνατότητα μέτρησης των καύσεων σε πραγματικό χρόνο.

Διάρκεια μέτρησης BMR

Η απαιτούμενη συνολική διάρκεια των προκαταρκτικών ανθρωπομετρικών αξιολογήσεων και της μέτρησης μέσω του αναλυτή αερίων, ώστε να διεξαχθεί η μέτρηση με επιτυχία ανέρχεται στα 30 με 35 λεπτά.

Βασικός Μεταβολικός Ρυθμός BMR

Προγραμματίστε μια συνεδρία

Κλείστε Ραντεβού

Αθήνα NUTRITION
210 6966282
6977255833 (text only)
contact@bioiatrikiplus.gr
Λ. Κηφισίας 132 & Παπαδά, 6ος όροφος
Βιοιατρική Αμπελοκήπων, 115 26

Το σώμα μας καταναλώνει καθημερινά ένα μεγάλο ποσό ενέργειας – δηλαδή θερμίδες – ακόμα και σε στιγμές ξεκούρασης. Αυτό το ποσό ενέργειας που καταναλώνει το σώμα είναι γνωστό ως Βασικός Μεταβολικός Ρυθμός (BMR).

Βασικός Μεταβολικός Ρυθμός BMR

Τι είναι ο βασικός μεταβολικός ρυθμός ή BMR;

Συγκεκριμένα, ο Βασικός Μεταβολικός Ρυθμός (Basal Metabolic Rate, BMR) αντιστοιχεί στην ελάχιστη ποσότητα θερμίδων που καταναλώνει το σώμα μας καθημερινά ώστε να μπορεί να διατηρήσει με επιτυχία τις ζωτικές του λειτουργίες, όπως η αναπνοή, η λειτουργία των κυττάρων, η σύνθεση και έκκριση ορμονών και άλλων ουσιών, η διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος, η εγκεφαλική λειτουργία και η λειτουργία της καρδιάς.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο όρος Βασικός Μεταβολικός Ρυθμός (BMR) χρησιμοποιείται και όταν αναφερόμαστε στον Μεταβολικό Ρυθμό Ηρεμίας (Resting Metabolic Rate, RMR) ο οποίος δύναται να μετρηθεί στο εργαστήριο και αντιστοιχεί στον ελάχιστο αριθμό θερμίδων που απαιτούνται για την υποστήριξη των βασικών μας λειτουργιών σε ηρεμία.

Υπολογισμός BMR – Τιμές

Η πιο απλή αλλά λιγότερο ακριβής μέθοδος με την οποία είναι δυνατή η εκτίμηση του Βασικού Μεταβολικού Ρυθμού από το σπίτι, είναι η χρήση ειδικών εξισώσεων οι οποίες λαμβάνουν υπόψη παραμέτρους όπως το φύλο, η ηλικία, το βάρος και το ύψος. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της εκτιμησης που αποδίδουν οι εξισώσεις αυτές έχουν μεγάλη απόκλιση σε ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες, είτε υπερεκτιμώντας είτε υποεκτιμώντας τις ενεργειακές ανάγκες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων πληθυσμιακών ομάδων είναι οι αθλητές και αθλούμενοι, τα άτομα με παθήσεις του θυρεοειδή κ.α. 

Με άλλα λόγια, οι ενεργειακές ανάγκες κάθε ατόμου δεν είναι σαν του μέσου ατόμου. Επομένως, σε κάθε άτομο που θέλει να γνωρίζει με ακρίβεια τις ενεργειακές του δαπάνες προτείνεται η εργαστηριακή τους εκτίμηση με τη μέτρηση του Βασικού Μεταβολισμού Ηρεμίας. Μάλιστα η πληροφορία αυτή αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία μπορεί σε δεύτερο χρόνο να δομηθεί αποτελεσματικά ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής

Από τι εξαρτάται ο βασικός μεταβολικός ρυθμός BMR;

Ο βασικός μεταβολικός ρυθμός εξαρτάται από ποικιλία παραγόντων, όπως:

 • Σύσταση σώματος (λιπώδης μάζα, μυϊκή μάζα)
 • Ηλικία
 • Φύλο
 • Γονίδια
 • Όρισμένες παθολογικές καταστάσεις
 • Περιβάλλον
 • Κάπνισμα

Διαδικασία για τη Μέτρηση Βασικού Μεταβολικού Ρυθμού BMR

Η Μέτρηση του Βασικού Μεταβολικού Ρυθμού είναι μία απλή και σύντομη διαδικασία κατά την οποία ο εξεταζόμενος κάθεται αναπαυτικά σε μία πολυθρόνα, φοράει μία ειδική μάσκα σιλικόνης για 20 με 25 λεπτά και αναπνέει φυσιολογικά. Κατά τη διάρκεια της ανάπαυσης, μέσω της μάσκας ένας σύγχρονος αναλυτής αερίων λαμβάνει συνεχή δεδομένα ανά δευτερόλεπτο για τον όγκο του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα που εισπνέεται και εκπνέεται, δίνοντας την δυνατότητα μέτρησης των καύσεων σε πραγματικό χρόνο.

Διάρκεια μέτρησης BMR

Η απαιτούμενη συνολική διάρκεια των προκαταρκτικών ανθρωπομετρικών αξιολογήσεων και της μέτρησης μέσω του αναλυτή αερίων, ώστε να διεξαχθεί η μέτρηση με επιτυχία ανέρχεται στα 30 με 35 λεπτά.

Προγραμματίστε μια συνεδρία

Κλείστε Ραντεβού

Αθήνα NUTRITION
210 6966282
6977255833
(text only)
contact@bioiatrikiplus.gr
Λ. Κηφισίας 132 & Παπαδά, 6ος όροφος
Βιοιατρική Αμπελοκήπων, 115 26