Προπονητικά προγράμματα – Σχεδιασμός

Στο Bioiatriki+ Nutrition τα λεπτομερή αποτελέσματα του πραγματοποιούμενου εργομετρικού ελέγχου:

 • επεξηγούνται στον αθλητή ή αθλούμενο
 • αξιολογούνται σε συνδυασμό με το ιστορικό μετρήσεων και το αθλητικό επίπεδο
 • συνοδεύονται από σαφείς κατευθυντήριες γραμμές και εξατομικευμένες συστάσεις σε αθλητές και αθλούμενους ή στους προπονητές αυτών, με στόχο την επίτευξη των βέλτιστων προπονητικών προσαρμογών για καλύτερη αθλητική απόδοση.

Τι περιέχει ο σχεδιασμός προπονητικών προγραμμάτων;

Ο εργομετρικός έλεγχος στο Bioiatriki+ Nutrition αποτελεί την ολοκληρωμένη αξιολόγηση της καρδιοαναπνευστικής αντοχής, της εκρηκτικότητας, του χρόνου αντίδρασης, των αντανακλαστικών, της ευλυγισίας και της συνολικής μυϊκής απόδοσης του ατόμου για την παραγωγή έργου. Η εργομετρική αξιολόγηση συν τις άλλοις περιλαμβάνει έγκυρη εργοσπιρομέτρηση με το τελευταίας τεχνολογίας εργοσπιρόμετρο Quark CPET της COSMED που παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τη φυσική κατάσταση του εξεταζόμενου αθλητή ή αθλούμενου, με βασικότερες τις εξής:

 • Μέγιστη καρδιακή συχνότητα (παλμοί ανά λεπτό)
 • Μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου VO2max (ml ανά λεπτό ανά κιλό σωματικού βάρους)
 • Υπολογισμός αναπνευστικού πηλίκου στο μέγιστο της εργομετρικής δοκιμασίας
 • Επίπεδα επίτευξης αναερόβιου κατωφλιού (ml ανά λεπτό ανά κιλό σωματικού βάρους) – ταχύτητα, κλίση και καρδιακή συχνότητα

Τα αποτελέσματα αυτά μεταφράζονται εν συνεχεία σε σαφείς και εξατομικευμένες κατευθυντήριες συστάσεις προς τον αθλητή, για προπόνηση στις κατάλληλες προπονητικές ζώνες καρδιακών παλμών (ακολουθεί ενδεικτικός πίνακας) με στόχο:

 • τη βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής αντοχής.
 • την αύξηση της αντοχής στην κόπωση, έτσι όπως αυτή εκφράζεται με την παραγωγή γαλακτικού οξέος (γαλακτικό κατώφλι).
 • την αποκατάσταση.

Προπονητικές ζώνες

καρδιακών παλμών

Καρδιακή συχνότητα

Χρήση ενεργειακών υποστρωμάτων

Ζώνη 1

Άσκηση χαμηλής έντασης

~ 50-60%

~ 5% υδατάνθρακες

95% λιπαρά

Ζώνη 2

Άσκηση μέτριας έντασης

~ 60-70%

~ 10% υδατάνθρακες

90% λιπαρά

Ζώνη 3

Αερόβια αντοχή

~ 70-80%

~ 50% υδατάνθρακες

50% λιπαρά

Ζώνη 4

Αναερόβια ικανότητα

~ 80-90%

~ 90% υδατάνθρακες

10% λιπαρά

Ζώνη 5

Μέγιστη ένταση

~ 90-100%

~ 100% υδατάνθρακες

0% λιπαρά

 

Γιατί είναι σημαντικός ο σχεδιασμός προπονητικών προγραμμάτων από το εργομετρικό κέντρο B+ Fitness;

Η δομημένη σωματική άσκηση περιλαμβάνει ποικιλία ερεθισμάτων, προκλήσεων και προπονήσεων για έναν ασκούμενο, πολύ περισσότερο για έναν αθλητή: διαφορές στην ένταση, τη διάρκεια ή το είδος της άσκησης, στα σετ και τις επαναλήψεις, στη σύνθεση της προπονητικής συνεδρίας (π.χ. εναλλαγές έντασης), ενώ πολύ συχνά μπορεί να υπάρχει και 2η προπόνηση εντός της ίδιας ημέρας ανάλογα με το άθλημα. Για να αποφευχθεί η στασιμότητα και να επέλθει η αγωνιστική εξέλιξη, πρέπει να επιτελούνται οι επιθυμητές προπονητικές προσαρμογές μέσα από ένα καλά σχεδιασμένο προπονητικό πρόγραμμα, βάσει των επιστημονικών κατευθύνσεων που απορρέουν από τον εργομετρικό έλεγχο του Bioiatriki+ Nutrition.

Ο συνιστώμενος εργομετρικός έλεγχος ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει και την εργοσπιρομέτρηση,  επιτρέπει στον αθλητή ή ασκούμενο να γνωρίσει τις αντοχές και τα όρια του σώματός του, έτσι ώστε στη συνέχεια να μπορέσει να μεταβεί στο επόμενο επίπεδο πλησιάζοντας τον αθλητικό του στόχο μέσω των απαραίτητων προπονητικών προσαρμογών.

Προπονητικά προγράμματα – Στόχος

Στόχος του Bioiatriki+ Nutrition δεν είναι να υποκαταστήσει το προπονητικό team του αθλητή, αλλά να συνεργαστεί με την εγκαθιδρυμένη προπονητική γραμμή, ρίχνοντας φως στα αποτελέσματα του εργομετρικού ελέγχου και δίνοντας μέσω αυτού συγκεκριμένες επιστημονικές συστάσεις για το επόμενο βήμα βελτίωσης της αθλητικής απόδοσης. Το προπονητικό team γνωρίζει πώς να διαχειριστεί τις πολύτιμες πληροφορίες του εργομετρικού ελέγχου και να τις μετουσιώσει σε πράξη προς όφελος του αθλητή.

Με την εξειδικευμένη και εξατομικευμένη προπόνηση, μπορούν οι εξεταζόμενοι να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένους αθλητές και να φτάσουν στην επιθυμητή αθλητική απόδοση.

Προγραμματίστε μια συνεδρία

 

Κλείστε Ραντεβού

Αθήνα NUTRITION
210 6966282
6977255833 (text only)
contact@bioiatrikiplus.gr
Λ. Κηφισίας 132 & Παπαδά, 6ος όροφος
Βιοιατρική Αμπελοκήπων, 115 26

Προπονητικά προγράμματα – Σχεδιασμός

Στο Bioiatriki+ Nutrition τα λεπτομερή αποτελέσματα του πραγματοποιούμενου εργομετρικού ελέγχου:

 • επεξηγούνται στον αθλητή ή αθλούμενο
 • αξιολογούνται σε συνδυασμό με το ιστορικό μετρήσεων και το αθλητικό επίπεδο
 • συνοδεύονται από σαφείς κατευθυντήριες γραμμές και εξατομικευμένες συστάσεις σε αθλητές και αθλούμενους ή στους προπονητές αυτών, με στόχο την επίτευξη των βέλτιστων προπονητικών προσαρμογών για καλύτερη αθλητική απόδοση.

Τι περιέχει ο σχεδιασμός προπονητικών προγραμμάτων;

Ο εργομετρικός έλεγχος στο Bioiatriki+ Nutrition αποτελεί την ολοκληρωμένη αξιολόγηση της καρδιοαναπνευστικής αντοχής, της εκρηκτικότητας, του χρόνου αντίδρασης, των αντανακλαστικών, της ευλυγισίας και της συνολικής μυϊκής απόδοσης του ατόμου για την παραγωγή έργου. Η εργομετρική αξιολόγηση συν τις άλλοις περιλαμβάνει έγκυρη εργοσπιρομέτρηση με το τελευταίας τεχνολογίας εργοσπιρόμετρο Quark CPET της COSMED που παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τη φυσική κατάσταση του εξεταζόμενου αθλητή ή αθλούμενου, με βασικότερες τις εξής:

 • Μέγιστη καρδιακή συχνότητα (παλμοί ανά λεπτό)
 • Μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου VO2max (ml ανά λεπτό ανά κιλό σωματικού βάρους)
 • Υπολογισμός αναπνευστικού πηλίκου στο μέγιστο της εργομετρικής δοκιμασίας
 • Επίπεδα επίτευξης αναερόβιου κατωφλιού (ml ανά λεπτό ανά κιλό σωματικού βάρους) – ταχύτητα, κλίση και καρδιακή συχνότητα

Τα αποτελέσματα αυτά μεταφράζονται εν συνεχεία σε σαφείς και εξατομικευμένες κατευθυντήριες συστάσεις προς τον αθλητή, για προπόνηση στις κατάλληλες προπονητικές ζώνες καρδιακών παλμών (ακολουθεί ενδεικτικός πίνακας) με στόχο:

 • τη βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής αντοχής.
 • την αύξηση της αντοχής στην κόπωση, έτσι όπως αυτή εκφράζεται με την παραγωγή γαλακτικού οξέος (γαλακτικό κατώφλι).
 • την αποκατάσταση.

Προπονητικές ζώνες

καρδιακών παλμών

Καρδιακή συχνότητα

Χρήση ενεργειακών υποστρωμάτων

Ζώνη 1

Άσκηση χαμηλής έντασης

~ 50-60%

~ 5% υδατάνθρακες

95% λιπαρά

Ζώνη 2

Άσκηση μέτριας έντασης

~ 60-70%

~ 10% υδατάνθρακες

90% λιπαρά

Ζώνη 3

Αερόβια αντοχή

~ 70-80%

~ 50% υδατάνθρακες

50% λιπαρά

Ζώνη 4

Αναερόβια ικανότητα

~ 80-90%

~ 90% υδατάνθρακες

10% λιπαρά

Ζώνη 5

Μέγιστη ένταση

~ 90-100%

~ 100% υδατάνθρακες

0% λιπαρά

 

Γιατί είναι σημαντικός ο σχεδιασμός προπονητικών προγραμμάτων από το εργομετρικό κέντρο B+ Fitness;

Η δομημένη σωματική άσκηση περιλαμβάνει ποικιλία ερεθισμάτων, προκλήσεων και προπονήσεων για έναν ασκούμενο, πολύ περισσότερο για έναν αθλητή: διαφορές στην ένταση, τη διάρκεια ή το είδος της άσκησης, στα σετ και τις επαναλήψεις, στη σύνθεση της προπονητικής συνεδρίας (π.χ. εναλλαγές έντασης), ενώ πολύ συχνά μπορεί να υπάρχει και 2η προπόνηση εντός της ίδιας ημέρας ανάλογα με το άθλημα. Για να αποφευχθεί η στασιμότητα και να επέλθει η αγωνιστική εξέλιξη, πρέπει να επιτελούνται οι επιθυμητές προπονητικές προσαρμογές μέσα από ένα καλά σχεδιασμένο προπονητικό πρόγραμμα, βάσει των επιστημονικών κατευθύνσεων που απορρέουν από τον εργομετρικό έλεγχο του Bioiatriki+ Nutrition.

Ο συνιστώμενος εργομετρικός έλεγχος ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει και την εργοσπιρομέτρηση,  επιτρέπει στον αθλητή ή ασκούμενο να γνωρίσει τις αντοχές και τα όρια του σώματός του, έτσι ώστε στη συνέχεια να μπορέσει να μεταβεί στο επόμενο επίπεδο πλησιάζοντας τον αθλητικό του στόχο μέσω των απαραίτητων προπονητικών προσαρμογών.

Προπονητικά προγράμματα – Στόχος

Στόχος του Bioiatriki+ Nutrition δεν είναι να υποκαταστήσει το προπονητικό team του αθλητή, αλλά να συνεργαστεί με την εγκαθιδρυμένη προπονητική γραμμή, ρίχνοντας φως στα αποτελέσματα του εργομετρικού ελέγχου και δίνοντας μέσω αυτού συγκεκριμένες επιστημονικές συστάσεις για το επόμενο βήμα βελτίωσης της αθλητικής απόδοσης. Το προπονητικό team γνωρίζει πώς να διαχειριστεί τις πολύτιμες πληροφορίες του εργομετρικού ελέγχου και να τις μετουσιώσει σε πράξη προς όφελος του αθλητή.

Με την εξειδικευμένη και εξατομικευμένη προπόνηση, μπορούν οι εξεταζόμενοι να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένους αθλητές και να φτάσουν στην επιθυμητή αθλητική απόδοση.

Προπονητικά προγράμματα

Προγραμματίστε μια συνεδρία


Κλείστε Ραντεβού

Αθήνα NUTRITION
210 6966282
6977255833
(text only)
contact@bioiatrikiplus.gr
Λ. Κηφισίας 132 & Παπαδά, 6ος όροφος
Βιοιατρική Αμπελοκήπων, 115 26