Τι δείχνουν οι μετρήσεις των ανθρωπομετρικών δεικτών;

Στο Bioiatriki+ Nutrition πραγματοποιείται ανθρωπομετρία, δηλαδή μετρήσεις ανθρωπομετρικών δεικτών που είναι κρίσιμοι τόσο για την υγεία όσο και για την αθλητική απόδοση:

 • Μέτρηση βάρους
 • Μέτρηση ύψους
 • Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ)
 • Περίμετρος μέσης, περιφέρεια γλουτών και αναλογία αυτών
 • % λιπώδους και άλιπης σωματικής μάζας

Γιατί οι ανθρωπομετρικοί δείκτες είναι σημαντικοί;

Οι σωματικοί ή ανθρωπομετρικοί δείκτες αποτελούν μια πρώτη γνωριμία με το ανθρώπινο σώμα και αξιολόγηση των διαστάσεων αυτού, και είναι βασικοί και απαραίτητοι τόσο για το ευρύ κοινό κάθε ηλικίας που επιδιώκει την καλή υγεία, όσο και για τους αθλητές που, σε συνδυασμό με άλλες παραμέτρους όπως η διατροφή, επιθυμούν να βελτιώσουν τη σύσταση του σώματος και τη φυσική τους κατάσταση, παράγοντες που επηρεάζουν ευθέως την αθλητική απόδοση.

Οι τιμές των ανθρωπομετρικών δεικτών αποκτούν μεγαλύτερη αξία συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες τιμές επόμενης μέτρησης, κατόπιν παρέμβασης στις συνήθειες διατροφής και άσκησης.

Μέτρηση βάρους

Η μέτρηση του βάρους αποτελεί ένδειξη της σχέσης προσλαμβανόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας (θερμίδων) από το άτομο.

Εάν οι θερμίδες που προσλαμβάνονται μέσω της τροφής (energy in) ισούνται με τις θερμίδες που δαπανώνται μέσω της φυσικής δραστηριότητας (energy out), τότε επιτυγχάνεται το λεγόμενο ενεργειακό ισοζύγιο (energy balance), δηλαδή το βάρος του ατόμου παραμένει σταθερό.

Ενεργειακό ισοζύγιο

energy in = energy out

σταθερό βάρος

Θετικό ενεργειακό ισοζύγιο

energy in > energy out

πρόσληψη βάρους

Αρνητικό ενεργειακό ισοζύγιο

energy in < energy out

απώλεια βάρους

Με τις τιμές βάρους και ύψους μπορεί να υπολογιστεί ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ).

Μέτρηση Ύψους

Το ύψος του ατόμου μετράται προκειμένου να υπολογιστούν:

 • ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), σε συνδυασμό με τη μέτρηση του βάρους
 • ο βασικός μεταβολικός ρυθμός (εκτίμηση BMR) και οι ενεργειακές ανάγκες, σε συνδυασμό με άλλες παραμέτρους (ηλικία, βάρος κ.α.) – για μέτρηση BMR, πατήστε εδώ

Δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ)

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος – ΔΜΣ (Body Mass IndexBMI) είναι ένας δείκτης που μετράει και αξιολογεί τη σχέση βάρους και ύψους του ατόμου. Αποτελεί βασικό δείκτη υγείας και χρησιμοποιείται ως κριτήριο αξιολόγησης και κατηγοριοποίησης σε πληθώρα ακαδημαϊκών ερευνών και επιστημονικών συστάσεων, ωστόσο είναι χρήσιμο για το άτομο να αξιολογείται συνδυαστικά με άλλους δείκτες υγείας, όπως το ποσοστό % λιπώδους ιστού και τα επίπεδα σπλαχνικού λίπους που προκύπτουν από μια ανάλυση σύστασης σώματος (λιπομέτρηση).

Υπολογισμός δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ)

Η εξίσωση υπολογισμού του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) έχει ως εξής:

 • ΔΜΣ = βάρος (kg) διαιρούμενο με το τετράγωνο του ύψους (m²) (kg/m²)
 • ΔΜΣ = βάρος (Ibs) πολλαπλασιαζόμενο με 703, και στη συνέχεια διαιρούμενο με το τετράγωνο του ύψους (ίντσες)

Οι φυσιολογικές τιμές ΔΜΣ για άντρες και γυναίκες κυμαίνονται μεταξύ 18,5-24,9. Μια τιμή ΔΜΣ > 30 είναι ενδεικτική παχυσαρκίας.

Δείκτης Μάζας Σώματος – ΔΜΣ
(Body Mass Index, BMI)

Τιμές αναφοράς ΔΜΣ kg/m2

< 18,5

18,5 – 24,9

25 – 29,9

30 – 34,9

35 – 39,9

       >40

Κατηγοριοποίηση ΔΜΣ

Ελλιποβαρές

Φυσιολογικό

Υπερβαρότητα

Παχυσαρκία 1ου βαθμού

Παχυσαρκία 2ου βαθμού

Παχυσαρκία 3ου βαθμού

Κίνδυνος εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων

    Χαμηλός (ωστόσο αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης άλλων κλινικών προβλημάτων)

Φυσιολογικός

Αυξημένος

Πολύ αυξημένος

Σοβαρός

Πολύ σοβαρός

Περίμετρος μέσης, περιφέρεια γλουτών και αναλογία αυτών

Η περίμετρος της μέσης (waist circumference), η περιφέρεια των γλουτών (hip circumference) και η αναλογία αυτών (waisttohip ratio) αποτελούν βασικούς δείκτες των επιπέδων σπλαχνικού λίπους, δηλαδή της συσσώρευσης λιπώδους ιστού αναμεταξύ των ζωτικών οργάνων στην κοιλιακή χώρα. Πρέπει να αξιολογούνται παράλληλα με τα αποτελέσματα μετρήσεων όπως η ανάλυση σύστασης σώματος (λιπομέτρηση).

Η περίμετρος της μέσης στους άντρες είναι φυσιολογικά έως 94 εκ., ενώ στις γυναίκες έως 88 εκ. Η φυσιολογική αναλογία μέσης – γλουτών είναι 0,8.

Ποσοστό λιπώδους και άλιπης σωματικής μάζας

Τα ποσοστά % λιπώδους και άλιπης σωματικής μάζας προκύπτουν από μια ανάλυση σύστασης σώματος (λιπομέτρηση), η οποία διαρκεί από δευτερόλεπτα έως ελάχιστα λεπτά και παρέχει διαφωτιστικές πληροφορίες για τη σύσταση του σώματος.

Στο Bioiatriki+ Nutrition πραγματοποιείται ανάλυση σύστασης σώματος με 3 διαφορετικούς τρόπους:

 • με βιοηλεκτρική εμπέδηση και συγκεκριμένα με τον επαγγελματικό λιπομετρητή TANITA
 • τρισδιάστατη απεικόνιση σώματος Fit3D που προσφέρει πλήρη ανάλυση 360ο της σύστασης και της στάσης του σώματος, καθώς επίσης και αξιολόγηση της ισορροπίας αυτού.
 • με τη χρήση δερματοπτυχών που χρησιμοποιείται κατά κόρον σε αθλητές, αθλούμενους και σε άτομα που δεν μπορούν να κάνουν λιπομέτρηση με βιοηλεκτρική εμπέδηση (π.χ. άτομα με βηματοδότη ή εγκυμονούσες).

Τα ποσοστά % λιπώδους και άλιπης (ειδικότερα της μυϊκής) σωματικής μάζας αποτελούν καίριους δείκτες υγείας για τον γενικό πληθυσμό αλλά και αθλητικής απόδοσης, καθώς:

 • το αυξημένο ποσοστό % λίπους είναι ανεξάρτητος επιβαρυντικός παράγοντας που σχετίζεται με πλήθος χρόνιων παθήσεων (π.χ. καρδιαγγειακά νοσήματα, σακχαρώδης διαβήτης, μεταβολικό σύνδρομο κ.α.)
 • το αυξημένο ποσοστό % λίπους επηρεάζει αρνητικά την απόδοση των αθλητών και αθλούμενων
 • το μειωμένο ποσοστό % μυϊκής μάζας επηρεάζει αρνητικά τον μεταβολισμό και ενδέχεται να είναι ενδεικτικό σαρκοπενίας στην τρίτη ηλικία
 • το μη αυξημένο ποσοστό % μυϊκής μάζας επηρεάζει αρνητικά τη δύναμη, εκρηκτικότητα και αντοχή των αθλητών, και συνεπώς την αθλητική τους απόδοση

Οι τιμές του ποσοστού % λιπώδους ιστού, μυϊκού ιστού, επιπέδων σπλαχνικού λίπους και υδάτωσης αποκτούν αξία και χρησιμότητα συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες τιμές επόμενης λιπομέτρησης σε δεδομένη χρονική στιγμή, έπειτα από διατροφική παρέμβαση υπό την παρακολούθηση διαιτολόγου – διατροφολόγου.

Προγραμματίστε μια συνεδρία

Κλείστε Ραντεβού

Αθήνα NUTRITION
210 6966282
6977255833 (text only)
contact@bioiatrikiplus.gr
Λ. Κηφισίας 132 & Παπαδά, 6ος όροφος
Βιοιατρική Αμπελοκήπων, 115 26

Τι δείχνουν οι μετρήσεις των ανθρωπομετρικών δεικτών;

Στο Bioiatriki+ Nutrition πραγματοποιείται ανθρωπομετρία, δηλαδή μετρήσεις ανθρωπομετρικών δεικτών που είναι κρίσιμοι τόσο για την υγεία όσο και για την αθλητική απόδοση:

 • Μέτρηση βάρους
 • Μέτρηση ύψους
 • Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ)
 • Περίμετρος μέσης, περιφέρεια γλουτών και αναλογία αυτών
 • % λιπώδους και άλιπης σωματικής μάζας

Γιατί οι ανθρωπομετρικοί δείκτες είναι σημαντικοί;

Οι σωματικοί ή ανθρωπομετρικοί δείκτες αποτελούν μια πρώτη γνωριμία με το ανθρώπινο σώμα και αξιολόγηση των διαστάσεων αυτού, και είναι βασικοί και απαραίτητοι τόσο για το ευρύ κοινό κάθε ηλικίας που επιδιώκει την καλή υγεία, όσο και για τους αθλητές που, σε συνδυασμό με άλλες παραμέτρους όπως η διατροφή, επιθυμούν να βελτιώσουν τη σύσταση του σώματος και τη φυσική τους κατάσταση, παράγοντες που επηρεάζουν ευθέως την αθλητική απόδοση.

Οι τιμές των ανθρωπομετρικών δεικτών αποκτούν μεγαλύτερη αξία συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες τιμές επόμενης μέτρησης, κατόπιν παρέμβασης στις συνήθειες διατροφής και άσκησης.

Μέτρηση βάρους

Η μέτρηση του βάρους αποτελεί ένδειξη της σχέσης προσλαμβανόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας (θερμίδων) από το άτομο.

Εάν οι θερμίδες που προσλαμβάνονται μέσω της τροφής (energy in) ισούνται με τις θερμίδες που δαπανώνται μέσω της φυσικής δραστηριότητας (energy out), τότε επιτυγχάνεται το λεγόμενο ενεργειακό ισοζύγιο (energy balance), δηλαδή το βάρος του ατόμου παραμένει σταθερό.

Ενεργειακό ισοζύγιο

energy in = energy out

σταθερό βάρος

Θετικό ενεργειακό ισοζύγιο

energy in > energy out

πρόσληψη βάρους

Αρνητικό ενεργειακό ισοζύγιο

energy in < energy out

απώλεια βάρους

Με τις τιμές βάρους και ύψους μπορεί να υπολογιστεί ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ).

Μέτρηση Ύψους

Το ύψος του ατόμου μετράται προκειμένου να υπολογιστούν:

 • ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), σε συνδυασμό με τη μέτρηση του βάρους
 • ο βασικός μεταβολικός ρυθμός (εκτίμηση BMR) και οι ενεργειακές ανάγκες, σε συνδυασμό με άλλες παραμέτρους (ηλικία, βάρος κ.α.) – για μέτρηση BMR, πατήστε εδώ

Δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ)

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος – ΔΜΣ (Body Mass IndexBMI) είναι ένας δείκτης που μετράει και αξιολογεί τη σχέση βάρους και ύψους του ατόμου. Αποτελεί βασικό δείκτη υγείας και χρησιμοποιείται ως κριτήριο αξιολόγησης και κατηγοριοποίησης σε πληθώρα ακαδημαϊκών ερευνών και επιστημονικών συστάσεων, ωστόσο είναι χρήσιμο για το άτομο να αξιολογείται συνδυαστικά με άλλους δείκτες υγείας, όπως το ποσοστό % λιπώδους ιστού και τα επίπεδα σπλαχνικού λίπους που προκύπτουν από μια ανάλυση σύστασης σώματος (λιπομέτρηση).

Υπολογισμός δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ)

Η εξίσωση υπολογισμού του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) έχει ως εξής:

 • ΔΜΣ = βάρος (kg) διαιρούμενο με το τετράγωνο του ύψους (m²) (kg/m²)
 • ΔΜΣ = βάρος (Ibs) πολλαπλασιαζόμενο με 703, και στη συνέχεια διαιρούμενο με το τετράγωνο του ύψους (ίντσες)

Οι φυσιολογικές τιμές ΔΜΣ για άντρες και γυναίκες κυμαίνονται μεταξύ 18,5-24,9. Μια τιμή ΔΜΣ > 30 είναι ενδεικτική παχυσαρκίας.

Δείκτης Μάζας Σώματος – ΔΜΣ (Body Mass Index, BMI)

Τιμές αναφοράς ΔΜΣ kg/m2

Κατηγοριοποίηση ΔΜΣ

Κίνδυνος εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων

< 18,5

Ελλιποβαρές

Χαμηλός

(ωστόσο αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης άλλων κλινικών προβλημάτων)

18,5 – 24,9

Φυσιολογικό

Φυσιολογικός

25 – 29,9

Υπερβαρότητα

Αυξημένος

30 – 34,9

Παχυσαρκία 1ου βαθμού

Πολύ αυξημένος

35 – 39,9

Παχυσαρκία 2ου βαθμού

Σοβαρός

       >40

Παχυσαρκία 3ου βαθμού

Πολύ σοβαρός

Περίμετρος μέσης, περιφέρεια γλουτών και αναλογία αυτών

Η περίμετρος της μέσης (waist circumference), η περιφέρεια των γλουτών (hip circumference) και η αναλογία αυτών (waisttohip ratio) αποτελούν βασικούς δείκτες των επιπέδων σπλαχνικού λίπους, δηλαδή της συσσώρευσης λιπώδους ιστού αναμεταξύ των ζωτικών οργάνων στην κοιλιακή χώρα. Πρέπει να αξιολογούνται παράλληλα με τα αποτελέσματα μετρήσεων όπως η ανάλυση σύστασης σώματος (λιπομέτρηση).

Η περίμετρος της μέσης στους άντρες είναι φυσιολογικά έως 94 εκ., ενώ στις γυναίκες έως 88 εκ. Η φυσιολογική αναλογία μέσης – γλουτών είναι 0,8.

Ποσοστό λιπώδους και άλιπης σωματικής μάζας

Τα ποσοστά % λιπώδους και άλιπης σωματικής μάζας προκύπτουν από μια ανάλυση σύστασης σώματος (λιπομέτρηση), η οποία διαρκεί από δευτερόλεπτα έως ελάχιστα λεπτά και παρέχει διαφωτιστικές πληροφορίες για τη σύσταση του σώματος.

Στο Bioiatriki+ Nutrition πραγματοποιείται ανάλυση σύστασης σώματος με 3 διαφορετικούς τρόπους:

 • με βιοηλεκτρική εμπέδηση και συγκεκριμένα με τον επαγγελματικό λιπομετρητή TANITA
 • τρισδιάστατη απεικόνιση σώματος Fit3D που προσφέρει πλήρη ανάλυση 360ο της σύστασης και της στάσης του σώματος, καθώς επίσης και αξιολόγηση της ισορροπίας αυτού.
 • με τη χρήση δερματοπτυχών που χρησιμοποιείται κατά κόρον σε αθλητές, αθλούμενους και σε άτομα που δεν μπορούν να κάνουν λιπομέτρηση με βιοηλεκτρική εμπέδηση (π.χ. άτομα με βηματοδότη ή εγκυμονούσες).

Τα ποσοστά % λιπώδους και άλιπης (ειδικότερα της μυϊκής) σωματικής μάζας αποτελούν καίριους δείκτες υγείας για τον γενικό πληθυσμό αλλά και αθλητικής απόδοσης, καθώς:

 • το αυξημένο ποσοστό % λίπους είναι ανεξάρτητος επιβαρυντικός παράγοντας που σχετίζεται με πλήθος χρόνιων παθήσεων (π.χ. καρδιαγγειακά νοσήματα, σακχαρώδης διαβήτης, μεταβολικό σύνδρομο κ.α.)
 • το αυξημένο ποσοστό % λίπους επηρεάζει αρνητικά την απόδοση των αθλητών και αθλούμενων
 • το μειωμένο ποσοστό % μυϊκής μάζας επηρεάζει αρνητικά τον μεταβολισμό και ενδέχεται να είναι ενδεικτικό σαρκοπενίας στην τρίτη ηλικία
 • το μη αυξημένο ποσοστό % μυϊκής μάζας επηρεάζει αρνητικά τη δύναμη, εκρηκτικότητα και αντοχή των αθλητών, και συνεπώς την αθλητική τους απόδοση

Οι τιμές του ποσοστού % λιπώδους ιστού, μυϊκού ιστού, επιπέδων σπλαχνικού λίπους και υδάτωσης αποκτούν αξία και χρησιμότητα συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες τιμές επόμενης λιπομέτρησης σε δεδομένη χρονική στιγμή, έπειτα από διατροφική παρέμβαση υπό την παρακολούθηση διαιτολόγου – διατροφολόγου.

Προγραμματίστε μια συνεδρία

Κλείστε Ραντεβού

Αθήνα NUTRITION
210 6966282
6977255833
(text only)
contact@bioiatrikiplus.gr
Λ. Κηφισίας 132 & Παπαδά, 6ος όροφος
Βιοιατρική Αμπελοκήπων, 115 26