Στο Bioiatriki+ Nutrition & Fitness πραγματοποιείται ανάλυση σύστασης σώματος με 3 διαφορετικούς τρόπους:

Η ανάλυση σύστασης σώματος πραγματοποιείται με μέτρηση του λιπώδους ιστού (ολικό και σπλαχνικό λίπος) και της άλιπης μάζας (μύες και οστά).

Η σύσταση του σώματος είναι ένας καίριος δείκτης υγείας για τον γενικό πληθυσμό, δεδομένου ότι το αυξημένο ποσοστό λίπους είναι ανεξάρτητος επιβαρυντικός παράγοντας που σχετίζεται με πλήθος παθήσεων, ενώ παράλληλα επηρεάζει αρνητικά την απόδοση των αθλητών και αθλούμενων.

Στο Bioiatriki+ Nutrition & Fitness πραγματοποιείται ανάλυση σύστασης σώματος με 3 διαφορετικούς τρόπους:

Η ανάλυση σύστασης σώματος πραγματοποιείται με μέτρηση του λιπώδους ιστού (ολικό και σπλαχνικό λίπος) και της άλιπης μάζας (μύες και οστά).

Η σύσταση του σώματος είναι ένας καίριος δείκτης υγείας για τον γενικό πληθυσμό, δεδομένου ότι το αυξημένο ποσοστό λίπους είναι ανεξάρτητος επιβαρυντικός παράγοντας που σχετίζεται με πλήθος παθήσεων, ενώ παράλληλα επηρεάζει αρνητικά την απόδοση των αθλητών και αθλούμενων.