Ο πολυσυχνοτικός αναλυτής ολικής και τμηματικής σύστασης σώματος Tanita MC780 είναι ένας από τους κορυφαίους αναλυτές υψηλής ακρίβειας και επαναληψιμότητας.

Μία πλήρης ανάλυση σύστασης σώματος εκτελείται σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα και πραγματοποιείται με τη μέθοδο της βιοηλεκτρικής εμπέδησης για κάθε τμήμα του σώματος, με τη χρήση 3 διαφορετικών συχνοτήτων.

Η μέτρηση διεξάγεται σε παιδιά, ενήλικες και ηλικιωμένους και μας δίνει καίριες πληροφορίες για την πορεία της τροποποίησης του βάρους και της σύστασης του σώματος, σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση και υιοθέτηση ενός ισορροπημένου προγράμματος διατροφής.

Τι μετράμε με τον λιπομετρητή Tanita MC-780 P:

Βάρος 

Σωματικό λίπος (%, kg)

Σπλαχνικό Λίπος

Άλιπη μάζα

Μυϊκή μάζα

Οστική μάζα

Συνολικά υγρά σώματος 

Εξωκυττάριο υγρό

Ενδοκυττάριο υγρό

Οίδημα ECW/TBW 

Δείκτης Μάζας Σώματος (BMI)

Εκτίμηση Βασικού Μεταβολικού Ρυθμού (BMR)

Μεταβολική ηλικία

Σωματική κατάταξη

Phase Angle

Κατανομή σωματικού λίπους

Ισορροπία μυϊκής μάζας

Επίδοση μυών κάτω άκρων

Τμηματική ανάλυση για κάθε κάτω και άνω άκρο και κορμό

Ο πολυσυχνοτικός αναλυτής ολικής και τμηματικής σύστασης σώματος Tanita MC780 είναι ένας από τους κορυφαίους αναλυτές υψηλής ακρίβειας και επαναληψιμότητας.

Μία πλήρης ανάλυση σύστασης σώματος εκτελείται σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα και πραγματοποιείται με τη μέθοδο της βιοηλεκτρικής εμπέδησης για κάθε τμήμα του σώματος, με τη χρήση 3 διαφορετικών συχνοτήτων.

Η μέτρηση διεξάγεται σε παιδιά, ενήλικες και ηλικιωμένους και μας δίνει καίριες πληροφορίες για την πορεία της τροποποίησης του βάρους και της σύστασης του σώματος, σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση και υιοθέτηση ενός ισορροπημένου προγράμματος διατροφής.

Τι μετράμε με τον λιπομετρητή Tanita MC-780 P:

Βάρος 

Σωματικό λίπος (%, kg)

Σπλαχνικό Λίπος

Άλιπη μάζα

Μυϊκή μάζα

Οστική μάζα

Συνολικά υγρά σώματος 

Εξωκυττάριο υγρό

Ενδοκυττάριο υγρό

Οίδημα ECW/TBW 

Δείκτης Μάζας Σώματος (BMI)

Εκτίμηση Βασικού Μεταβολικού Ρυθμού (BMR)

Μεταβολική ηλικία

Σωματική κατάταξη

Phase Angle

Κατανομή σωματικού λίπους

Ισορροπία μυϊκής μάζας

Επίδοση μυών κάτω άκρων

Τμηματική ανάλυση για κάθε κάτω και άνω άκρο και κορμό