Στο συγκεκριμένο ειδικό κυκλοεργόμετρο πραγματοποιείται η δοκιμασία Wingate η οποία αποτελεί το πιο έγκυρο αναερόβιο τεστ που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της αναερόβιας ικανότητας, της μέγιστης αναερόβιας ισχύος και του δείκτη κοπώσεως.

Ως αναερόβια ικανότητα ορίζεται η συνολική ποσότητα ενέργειας που παράγουν τα μυϊκά κύτταρα ενός ατόμου χωρίς την παρουσία O2. Το αναερόβιο σύστημα (σύστημα του γαλακτικού οξέος) συμμετέχει στην παραγωγή ενέργειας κυρίως σε μέγιστες προσπάθειες μικρής διάρκειας (μεταξύ 5 sec έως 1 με 2 min).  

Σε ποιους απευθύνεται το ποδήλατο windgate;

Σε αθλητές όλων των αθλημάτων, ιδιαίτερα αυτών που απαιτούν εκρηκτικότητα, ταχύτητα, επαναλαμβανόμενες μέγιστες προσπάθειες και αντοχή στη δύναμη (σπριντ στο στίβο και στην κολύμβηση, άλματα, ρίψεις, ομαδικά κ.α.)

Επιστροφή στην ενότητα Εξοπλισμός & Χώρος

Στο συγκεκριμένο ειδικό κυκλοεργόμετρο πραγματοποιείται η δοκιμασία Wingate η οποία αποτελεί το πιο έγκυρο αναερόβιο τεστ που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της αναερόβιας ικανότητας, της μέγιστης αναερόβιας ισχύος και του δείκτη κοπώσεως.

Ως αναερόβια ικανότητα ορίζεται η συνολική ποσότητα ενέργειας που παράγουν τα μυϊκά κύτταρα ενός ατόμου χωρίς την παρουσία O2. Το αναερόβιο σύστημα (σύστημα του γαλακτικού οξέος) συμμετέχει στην παραγωγή ενέργειας κυρίως σε μέγιστες προσπάθειες μικρής διάρκειας (μεταξύ 5 sec έως 1 με 2 min).  

Σε ποιους απευθύνεται το ποδήλατο windgate;

Σε αθλητές όλων των αθλημάτων, ιδιαίτερα αυτών που απαιτούν εκρηκτικότητα, ταχύτητα, επαναλαμβανόμενες μέγιστες προσπάθειες και αντοχή στη δύναμη (σπριντ στο στίβο και στην κολύμβηση, άλματα, ρίψεις, ομαδικά κ.α.)

Επιστροφή στην ενότητα Εξοπλισμός & Χώρος