Ύψος, βάρος, περίμετρος μέσης, περιφέρεια γλουτών και αναλογία αυτών.

Ύψος, βάρος, περίμετρος μέσης, περιφέρεια γλουτών και αναλογία αυτών.