Τι είναι η εργοσπιρομετρία;

Εργοσπιρομετρία Εργοσπιρομέτρηση

Η εργοσπιρομετρία είναι η επιστήμη που μελετά εις βάθος τη λειτουργικότητα και τη συνεργασία τριών κύριων συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού στην παραγωγή έργου, και συγκεκριμένα:

 • το καρδιαγγειακό σύστημα
 • το αναπνευστικό σύστημα
 • το μυϊκό σύστημα

Με τη συνεργασία πνευμόνων, καρδιάς και μυών, το ανθρώπινο σώμα παράγει έργο κατά την οποιαδήποτε κίνηση (π.χ. βάδιση) και φυσική δραστηριότητα (physical activity), ενώ σε δεδομένη χρονική στιγμή και ηλικία έχει συγκεκριμένες ικανότητες και όρια που ποικίλλουν κατ’ άτομο. Η μέτρηση και η αξιολόγηση των ικανοτήτων του ατόμου στην παραγωγή έργου (measuring cardiorespiratory fitness) επιτελείται στο εργαστήριο με τη διαδικασία της εργοσπιρομέτρησης.

Τι μετράει η εργοσπιρομέτρηση;

Εργοσπιρομετρία Εργοσπιρομέτρηση

Η εργοσπιρομέτρηση (ergospirometry) είναι η επιστημονική διαδικασία συνεχούς μέτρησης της αναπνοής και του μεταβολισμού των εισπνεόμενων και εκπνεόμενων αερίων (οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα, αντίστοιχα) κατά τη διάρκεια άσκησης σε εργόμετρο (δαπεδοεργόμετρο ή κυκλοεργόμετρο). Ο υπολογισμός του αναπνευστικού πηλίκου (VCO2/VO2) αντικατοπτρίζει τη χρησιμοποίηση του οξυγόνου από τον οργανισμό και κατ’ επέκταση την ενέργεια που παράγεται μέσω του μεταβολισμού των θρεπτικών συστατικών (π.χ. υδατάνθρακες, λιπαρά οξέα).

Η εργοσπιρομέτρηση διεξάγεται στο Εργομετρικό Κέντρο Bioiatriki+ Fitness και αποτελεί εγκεκριμένη διαγνωστική μέθοδο που επιτρέπει την αξιολόγηση της λειτουργίας και της ικανότητας απόδοσης του καρδιοαναπνευστικού συστήματος, του μυϊκού συστήματος και του μεταβολισμού.

Εξέταση: Πώς γίνεται η εργοσπιρομέτρηση;

Εργοσπιρομετρία Εργοσπιρομέτρηση

Η εργοσπιρομέτρηση αποτελεί την πιο αξιόπιστη διαδικασία (Gold standard) για την εκτίμηση της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου (VO2max) από το ανθρώπινο σώμα, και αποτελείται από δύο διακριτά μέρη:

 • την σπιρομέτρηση (spirometry), δηλαδή τη διαρκή μέτρηση των εισπνεόμενων και εκπνεόμενων αερίων (Ο2 και CO2) κατά τη διάρκεια της άσκησης σε εργόμετρο, με υπολογισμό του αναπνευστικού πηλίκου (VCO2/VO2) εν συνεχεία, που καθρεφτίζει την ικανότητα χρησιμοποίησης οξυγόνου
 • την εργομετρία (ergometry), δηλαδή τη μέτρηση και αξιολόγηση της παραγωγής έργου, ως απόρροια της λειτουργικότητας και συνεργασίας του καρδιαγγειακού, αναπνευστικού και μυϊκού συστήματος

Στο Εργομετρικό Κέντρο Bioiatriki+ Fitness, η διαδικασία της εργοσπιρομέτρησης διεξάγεται σε δαπεδοεργόμετρο ή κυκλοεργόμετρο με το σύγχρονο σύστημα εργοσπιρομετρίας QUARK CPET, που επιτρέπει τη διαρκή παρακολούθηση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας και την εκτίμηση της αερόβιας ικανότητας αναπνοή προς αναπνοή (breath by breath analysis).

Οδηγίες για τη μέρα της εξέτασης εργοσπιρομέτρησης

Κατά την ημέρα διεξαγωγής της εργοσπιρομέτρησης, στοχεύστε:

 • σε ελαφρύ και άνετο ρουχισμό
 • στην αποφυγή κατανάλωσης τροφής, αλκοόλ και καφεΐνης τουλάχιστον 3 ώρες πριν τη μέτρηση
 • σε καλά επίπεδα υδάτωσης
 • σε επαρκή ύπνο (τουλάχιστον 7 ώρες) τη νύχτα πριν τη μέτρηση
 • στην αποφυγή έντονης άσκησης τη συγκεκριμένη ημέρα διεξαγωγής της εργοσπιρομέτρησης

Πότε διενεργείται η εργοσπιρομέτρηση; Σε ποιές περιπτώσεις;

Η εργοσπιρομέτρηση συνιστάται:

 • σε υγιή άτομα προκειμένου να γνωρίζουν τις ικανότητες και τα όρια του σώματός τους, και να εισάγουν κατάλληλες μορφές φυσικής δραστηριότητας στην καθημερινότητά τους.
 • σε ασθενείς με υψηλό προφίλ καρδιαγγειακού κινδύνου που χρειάζεται να έχουν μια εις βάθος εικόνα της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας και της φυσικής τους κατάστασης.
 • σε αθλητές αλλά και ασκούμενους, καθώς αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία αναμένεται να “χτίσουν” την προπόνησή τους.

Προγραμματίστε μια συνεδρία


Κλείστε Ραντεβού

Αθήνα NUTRITIONFITNESS
210 6966282
contact@bioiatrikiplus.gr
Λ. Κηφισίας 132 & Παπαδά, 6ος όροφος
Βιοιατρική Αμπελοκήπων, 115 26

Τι είναι η εργοσπιρομετρία;

Εργοσπιρομετρία Εργοσπιρομέτρηση

Η εργοσπιρομετρία είναι η επιστήμη που μελετά εις βάθος τη λειτουργικότητα και τη συνεργασία τριών κύριων συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού στην παραγωγή έργου, και συγκεκριμένα:

 • το καρδιαγγειακό σύστημα
 • το αναπνευστικό σύστημα
 • το μυϊκό σύστημα

Με τη συνεργασία πνευμόνων, καρδιάς και μυών, το ανθρώπινο σώμα παράγει έργο κατά την οποιαδήποτε κίνηση (π.χ. βάδιση) και φυσική δραστηριότητα (physical activity), ενώ σε δεδομένη χρονική στιγμή και ηλικία έχει συγκεκριμένες ικανότητες και όρια που ποικίλλουν κατ’ άτομο. Η μέτρηση και η αξιολόγηση των ικανοτήτων του ατόμου στην παραγωγή έργου (measuring cardiorespiratory fitness) επιτελείται στο εργαστήριο με τη διαδικασία της εργοσπιρομέτρησης.

Τι μετράει η εργοσπιρομέτρηση;

Εργοσπιρομετρία Εργοσπιρομέτρηση

Η εργοσπιρομέτρηση (ergospirometry) είναι η επιστημονική διαδικασία συνεχούς μέτρησης της αναπνοής και του μεταβολισμού των εισπνεόμενων και εκπνεόμενων αερίων (οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα, αντίστοιχα) κατά τη διάρκεια άσκησης σε εργόμετρο (δαπεδοεργόμετρο ή κυκλοεργόμετρο). Ο υπολογισμός του αναπνευστικού πηλίκου (VCO2/VO2) αντικατοπτρίζει τη χρησιμοποίηση του οξυγόνου από τον οργανισμό και κατ’ επέκταση την ενέργεια που παράγεται μέσω του μεταβολισμού των θρεπτικών συστατικών (π.χ. υδατάνθρακες, λιπαρά οξέα).

Η εργοσπιρομέτρηση διεξάγεται στο Εργομετρικό Κέντρο Bioiatriki+ Fitness και αποτελεί εγκεκριμένη διαγνωστική μέθοδο που επιτρέπει την αξιολόγηση της λειτουργίας και της ικανότητας απόδοσης του καρδιοαναπνευστικού συστήματος, του μυϊκού συστήματος και του μεταβολισμού.

Εξέταση: Πώς γίνεται η εργοσπιρομέτρηση;

Εργοσπιρομετρία Εργοσπιρομέτρηση

Η εργοσπιρομέτρηση αποτελεί την πιο αξιόπιστη διαδικασία (Gold standard) για την εκτίμηση της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου (VO2max) από το ανθρώπινο σώμα, και αποτελείται από δύο διακριτά μέρη:

 • την σπιρομέτρηση (spirometry), δηλαδή τη διαρκή μέτρηση των εισπνεόμενων και εκπνεόμενων αερίων (Ο2 και CO2) κατά τη διάρκεια της άσκησης σε εργόμετρο, με υπολογισμό του αναπνευστικού πηλίκου (VCO2/VO2) εν συνεχεία, που καθρεφτίζει την ικανότητα χρησιμοποίησης οξυγόνου
 • την εργομετρία (ergometry), δηλαδή τη μέτρηση και αξιολόγηση της παραγωγής έργου, ως απόρροια της λειτουργικότητας και συνεργασίας του καρδιαγγειακού, αναπνευστικού και μυϊκού συστήματος

Στο Εργομετρικό Κέντρο Bioiatriki+ Fitness, η διαδικασία της εργοσπιρομέτρησης διεξάγεται σε δαπεδοεργόμετρο ή κυκλοεργόμετρο με το σύγχρονο σύστημα εργοσπιρομετρίας QUARK CPET, που επιτρέπει τη διαρκή παρακολούθηση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας και την εκτίμηση της αερόβιας ικανότητας αναπνοή προς αναπνοή (breath by breath analysis).

Οδηγίες για τη μέρα της εξέτασης εργοσπιρομέτρησης

Κατά την ημέρα διεξαγωγής της εργοσπιρομέτρησης, στοχεύστε:

 • σε ελαφρύ και άνετο ρουχισμό
 • στην αποφυγή κατανάλωσης τροφής, αλκοόλ και καφεΐνης τουλάχιστον 3 ώρες πριν τη μέτρηση
 • σε καλά επίπεδα υδάτωσης
 • σε επαρκή ύπνο (τουλάχιστον 7 ώρες) τη νύχτα πριν τη μέτρηση
 • στην αποφυγή έντονης άσκησης τη συγκεκριμένη ημέρα διεξαγωγής της εργοσπιρομέτρησης

Πότε διενεργείται η εργοσπιρομέτρηση; Σε ποιές περιπτώσεις;

Η εργοσπιρομέτρηση συνιστάται:

 • σε υγιή άτομα προκειμένου να γνωρίζουν τις ικανότητες και τα όρια του σώματός τους, και να εισάγουν κατάλληλες μορφές φυσικής δραστηριότητας στην καθημερινότητά τους.
 • σε ασθενείς με υψηλό προφίλ καρδιαγγειακού κινδύνου που χρειάζεται να έχουν μια εις βάθος εικόνα της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας και της φυσικής τους κατάστασης.
 • σε αθλητές αλλά και ασκούμενους, καθώς αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία αναμένεται να “χτίσουν” την προπόνησή τους.

Προγραμματίστε μια συνεδρία


Κλείστε Ραντεβού

Αθήνα NUTRITIONFITNESS
210 6966282
contact@bioiatrikiplus.gr
Λ. Κηφισίας 132 & Παπαδά, 6ος όροφος
Βιοιατρική Αμπελοκήπων, 115 26