Μηχάνημα για την εκτίμηση της ικανότητας της άρθρωσης να εκτελεί ελεύθερα το πλήρες εύρος της κίνησης. Δείκτης μυοσκελετικής υγείας που αξιολογείται προληπτικά σε τραυματισμούς των κάτω άκρων.

Ως ευλυγισία ή ευκαμψία, ορίζεται η ικανότητα της άρθρωσης να εκτελεί ελεύθερα το πλήρες εύρος της κίνησης. O σκοπός της συγκεκριμένης δοκιμασίας είναι η μέτρηση και αξιολόγηση της ευκινησίας συγκεκριμένων αρθρώσεων, που είναι με τη σειρά της πολύ σημαντική για την αποφυγή τραυματισμών και την ελεύθερη εκτέλεση συγκεκριμένων αθλητικών κινήσεων.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε αθλητές όλων των αθλημάτων (ομαδικά, ατομικά, πολεμικές τέχνες) αλλά και στον γενικό πληθυσμό

Για τον εξοπλισμό του Διατροφολογικού Κέντρου πατήστε εδώ

Μηχάνημα για την εκτίμηση της ικανότητας της άρθρωσης να εκτελεί ελεύθερα το πλήρες εύρος της κίνησης. Δείκτης μυοσκελετικής υγείας που αξιολογείται προληπτικά σε τραυματισμούς των κάτω άκρων.

Ως ευλυγισία ή ευκαμψία, ορίζεται η ικανότητα της άρθρωσης να εκτελεί ελεύθερα το πλήρες εύρος της κίνησης. O σκοπός της συγκεκριμένης δοκιμασίας είναι η μέτρηση και αξιολόγηση της ευκινησίας συγκεκριμένων αρθρώσεων, που είναι με τη σειρά της πολύ σημαντική για την αποφυγή τραυματισμών και την ελεύθερη εκτέλεση συγκεκριμένων αθλητικών κινήσεων.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε αθλητές όλων των αθλημάτων (ομαδικά, ατομικά, πολεμικές τέχνες) αλλά και στον γενικό πληθυσμό

Για τον εξοπλισμό του Διατροφολογικού Κέντρου πατήστε εδώ